Pályaválasztási tájékoztató | Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

Pályaválasztási tájékoztató

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 39.

OM azonosító: 037165

Tagozatkód: 0001

Tel.:88/594-340,88/438-888

E-mail cím:info@kettannyelvu.hu Internet cím: www.dlsb.hu

Intézményvezető: Dudásné Pirik Mariann

Pályaválasztási tájékoztató
Pályaválasztási tájékoztató

I.Iskolánkban indulóképzés típusa:

Az iskolában5 évfolyamos magyar-angol kéttanításinyelvű gimnáziumi képzés folyik.

II.A képzés rövid ismertetése:

2 osztály indul, összesen 68 tanulóval. Második idegen nyelvként választhatók: német, olasz és spanyol nyelv.

9.kny évfolyamon heti 18 órában angol nyelvi alapozás történik. 9. évfolyamtól angolul tanulják a matematikát, a történelmet, a biológiát és a célnyelvi civilizációt.

Emelt szinten tanulható tantárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, fizika, biológia, digitális kultúra, kémia, német-, olasz-, spanyol nyelv.

A tanulmányi idő befejeztével két tannyelvű érettségit kötelező tenni, melynek során kötelező angol nyelvből és még 2 tantárgyból angolul érettségizni. Az angol nyelvi érettségi eredményétől függően felsőfokú nyelvvizsgát szerezhetnek tanulóink.

A 2. idegen nyelvből diákjaink többsége közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik.


Az intézmény felsőfokú továbbtanulásra készíti fel a diákokat, amely elősegíti hazai és külföldi egyetemekre való bejutásukat.

A továbbtanulási arány 90%feletti.

Az iskola 200 fős kollégiummal rendelkezik. A kollégiumi felvétel1évre szól.

Felvételt nyerhet minden olyan tanuló, akinek a napi bejárása a távolság miatt megoldhatatlan.

Tanulóink számára nemcsak a színvonalas tanórákon biztosítjuk tehetségük kibontakozásának, kibontakoztatásának lehetőségét, hanem változatos és gazdag tartalmú tanórán kívüli tevékenységek sorozatával is: tantárgyi szakkörök, múzeumi foglalkozások, versenyfelkészítés. Természetesen arra is figyelünk, hogy hasznos kikapcsolódási programokkal lehetővé tegyük diákjaink mentális és testi egészségének megőrzését: drámajáték, filmklub, sportfoglalkozások.

A diákönkormányzat és a szülői munkaközösség is nagyon aktív kezdeményezője és szervezője a különböző mentálhigiénés, egészségmegőrző programoknak. Intézményünkben minden diák, szülő és tanár fontosnak tartja ezeket a közös rendezvényeket, amelyek egyedülállóan családiassá teszik iskolánkat.

Rendszeresen részt veszünk pályázatokon. Külföldi tanulmányutakat, fejlődésilehetőséget biztosítunk diákjainknak.

III.Felvétel a gimnáziumba:

Az iskolába a 8. osztályos tanulók jelentkezhetnek.

Az általános felvételi eljárás keretében megírt egységes írásbeli vizsga alapján vesszük fel a tanulókat. Angol nyelvtudás nem feltétel.

Az egységes követelmények szerint szervezett felvételi írásbeli vizsgára a tanulóknak közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe kell jelentkezniük az általános iskolákban beszerezhető jelentkezési lapon 2022. december 2-ig.

Pontszámítás:

A központi kompetencia-alapú írásbeli vizsga két részből áll: 45 perces feladatsor magyarból és 45 perces feladatsor matematikából. Az írásbeli vizsgán a két tárgyból maximum 100pontot lehet szerezni. Ehhez adódik hozzá az általános iskolából hozott maximum 25pont, melyet a következők szerint számolunk: összeadjuk a 7. év végi és a nyolcadik év félévi osztályzatait az alább felsorolt tantárgyakból, majd a kapott összeget megfelezzük.

·magyar nyelv és magyarirodalom jegyeinek átlaga,

·történelem,

·matematika,

·a tanult idegen nyelv,

·egy a tanuló által választott természettudományos tantárgy (biológia, fizika, kémia) Így összesen maximum 125 pontot lehet szerezni.

A fentiek szerint szerzett pontok csökkenő sorrendje adja a jelentkezők rangsorolását. Pontazonosság esetén az írásbeli vizsgákon szerzett magasabb pontszám előnyt élvez a rangsorban. Amennyiben a rangsorban továbbra is egyezőség áll fenn, a következőket sorban követve állapítjuk meg a felvételiző végső rangsorszámát:

1.A halmozottan hátrányos helyzetű tanulót;

2.Balatonalmádi lakóhellyel rendelkező felvételizőt;

3.Azt a tanulót, akinek testvére az iskolával jelenleg is tanulói jogviszonyban áll;

4.Azt a tanulót, akinek testvére az iskolának diákja volt, előnyben részesítjük


Tanulmányi versenyek, nyelvvizsgák eredményeit a felvételi eljárásban nem áll módunkban figyelembe venni.

Nyíltnap:2022.november 15. (kedd) délelőtt

Írásbeli felvételi időpontja:2023.január 21. (szombat) 10:00 óra

Írásbeli pótlófelvételi időpontja:2023.január 31.(kedd) 14:00 óra

IV.Felvételi jelentkezési határidő:

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégiumba a felvételi jelentkezési lapokat, a bárhol megírt központi írásbeli felvételi eredményének csatolásával 2023. február 22-igtovábbítják az általános iskolák.

Események

2024 július
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

30 éves jubileum 30 éve embléma

Öko Iskola

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

8220 Balatonalmádi,
Rákóczi Ferenc u. 39
info@kettannyelvu.hu
+36 88 594-340

Kedves Szülők!

Kérjük, adójuk 1 %-ával támogassák intézményünk alapítványait!

DLSB ALAPÍTVÁNY A BALATONALMÁDI KÉTTANNYELVŰ GIMNÁZIUMÉRT

adószám: 19266057-1-19

A BALATONALMÁDI MAGYAR-ANGOL GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SPORTJÁÉRT

adószám: 18937655-1-19

Köszönjük támogatásukat!
EFOP 1.2.9-17-2017-00118

NEA ME BGA