Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium
Kezdőlap
Fogadóóra, 2017. nov. 16.
Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk Önöket fogadóóránkra, amelyet november 16-án 16:30-17:30 között tartunk. A pontos terembeosztás itt olvasható:


 
TANTESTÜLET
TEREM
1 Butler, Jennifer
tanári
2 Chen, Matthew
tanári
3 Cserépné Nagy Andrea
36
4 Csizmazia Csaba
45
5 Dergez György
kistanári
6 Di Croce Gyöngyi
K24        17:00-18:00h között
7 Dudásné Pirik Mariann
igazgatói iroda
8 Farkas Zsuzsanna
21
9 Juhász Ágnes
48
10 Kanyó Alíz
K22
11 Kanyó Péter
22
12 dr. Kántorné Kovács Csilla
16
13 Keresztényi Áron
26
14 Kis Beáta
18
15 Kulcsár Marianna
34
16 Kurbucz Tamásné
51
17 Mód Rudolf
30
18 Pálné Gáspár Emília
44
19 Pászty Gabriella (óraadó)
hivatalos távollét, nappali fogadóóráján telefonon elérhető
20 dr. Simon Orsolya
titkárság
21 Szabó Kalliopé
27
22 Tarnóczy Áron
42
23 dr. Tófalvi Renáta
titkárság
24 Tornai-Szabó Szilvia
30        16:00-17:00h között
25 Tóth Anikó
hivatalos távollét, nappali fogadóóráján telefonon elérhető
26 Ujszásziné Hudivók Erzsébet
25
27 Vándor Orsolya
37
28 dr. Várkuti Anna
hivatalos távollét, nappali fogadóóráján telefonon elérhető
29 Várkuti Attila
32
30 Horváth Ilona (áttanító)
hivatalos távollét, nappali fogadóóráján telefonon elérhető
31 Nádasné Varga Katalin
hivatalos távollét, nappali fogadóóráján telefonon elérhető
 
KOLLÉGIUM
TEREM
32 Brokés Ferenc
Kollégium vezetői iroda
33 Hanny Zoltán
Kollégiumi aula
34 Hazuga Nándorné
Kollégiumi aula
35 Kellerné Papp Ágnes
Kollégiumi aula
36 Kovács Katalin
Kollégiumi aula
37 Bakos Marianna
Kollégiumi aula
38 Rasztovits Gizella
Kollégiumi aula
39 Szarka Zsuzsanna
Kollégiumi aula
 
2017.11.09. nyilt nap látogatható órák

Látogatható órák

3. óra osztály/tantárgy tanár terem látogatók száma
9knya2 – angol Kulcsár Marianna 34 25
9a1 – angol Juhász Ágnes 48 25
11n – angol civilizáció Matthew Chen 45 25
11sp – angol Keresztényi Áron 44 10
11n – angol Kis Bea 22 15
12aol – angol Tóth Anikó 21 20
12na – német Cserépné Nagy Andrea 36 20
11 – olasz DiCroce Gyöngyi k24 15
12 – spanyol Ujszásziné Hudivók Erzsébet 25 15
10A2 – német Pálné Gáspár Emilia 30 20
9knyb – matematika Várkuti Attila 18 15
9knyb – informatika Kanyó Péter 35 15
9a2 történelem angolul Kanyó Alíz k22 10
10a. – biológia angolul dr. Várkuti Anna 32 10

4. óra osztály/tantárgy tanár terem látogatók száma
9knya2 – angol Vándor Orsolya 37 25
9knya3 – angol Kulcsár Marianna 34 25
9knyb1 – angol Juhász Ágnes 48 25
9knyb2 – angol Tornai-Szabó Szilvia 44 10
10a2 – angol Tóth Anikó 21 20
9b – fizika dr. Kántorné Kovács Csilla 16 15
9a – magyar Farkas Zsuzsanna 51 15
10A1 – matematika angolul Mód Rudolf 18 20
11H1 – magyar Szabó Kalliopé 27 20
11 emelt magyar Tarnóczy Áron 42 20
10b – biológia angolul dr. Várkuti Anna 32 10

5. óra osztály/tantárgy tanár terem látogatók száma
9knya1 – angol Pálné Gáspár Emília K22 20
9knyb2 – angol Tornai-Szabó Szilvia 44 10
9knyb3 – angol Keresztényi Áron 26 5
10bsp – angol Kis Beáta 22 15
9a – magyar Farkas Zsuzsanna 27 15
9b – kémia dr. Tófalvi Renáta 30 10
11a – fizika dr. Kántorné Kovács Csilla 16 10
12B2 – biológia angolul dr. Várkuti Anna 32 10
10b – olasz DiCroce Gyöngyi k24 15
12 – emelt történelem Csizmazia Csaba 45 15
 
MEGHÍVÓ 2017. nov. 9. Nyílt nap
Tisztelt Nyolcadikosok! Tisztelt Szülők!

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium szeretettel meghívja Önöket 2017. november 9-én, csütörtökön rendezendő nyílt nap­já­ra.

A délelőtt folyamán megismerkedhetnek is­ko­lánk­kal és a kol­lé­gi­um­mal, va­la­mint tan­órá­kat lá­to­gat­hat­nak meg.
A program 9:30-kor kezdődik és 13:30-kor ér vé­get.
Az óralátogatásokhoz (9:45-12:20) nem szük­sé­ges elő­ze­tes re­giszt­rá­ció, a ter­mek be­fo­ga­dó­ké­pes­sé­gé­ről az aj­tók­ra ki­tett in­for­má­ci­ós la­pok tá­jé­koz­tat­nak.
Az aznapi iskolai hiányzáshoz szükséges iga­zo­lá­so­kat 11:30-tól a be­já­rat mel­let­ti por­tán ve­he­tik át lá­to­ga­tó­ink.
Az iskola tanárai és diákképviselői kész­ség­gel áll­nak ren­del­ke­zé­sük­re kér­dés ese­tén.

Nyílt napi program a gimnázium és a kol­lé­gi­um te­rü­le­tén
2017. november 9. csütörtök

9:30     Köszöntő és rövid tájékoztató – AULA
            Dudásné Pirik Mariann

9:45-10:30   Kollégium- és intézménybejárás szü­lők­nek
            Brokés Ferenc

9:45-10:30   3. óra – óralátogatás
10:40-11:25  4. óra – óralátogatás
11:35-12:20  5. óra – óralátogatás

12:30-13:30  Szülői tájékoztató – TORNA­TEREM
            Dudásné Pirik Mariann, Brokés Ferenc, DÖK
 
Október 23. Nemzeti ünnep, iskolai megemlékezés
A 10. A osztály diákjai adtak az ünnephez méltó és emlékezetes műsort október 20-ikán. Gratulálunk a szereplőknek és köszönjük az élményt Farkas Zsuzsanna és Szabó Kalliopé tanárnőknek, és Tóth Anikó osztályfőnöknek!

FOTÓK:

[G]ALBUM (15 db fotó)
vagy
 facebook ALBUM (15 db fotó)

VIDEOK:

1., 2., 3., 4..
 
Ne legyél töketlen, hozd a tököd!
Okt. 25. du. Teremdíszítés
Okt. 26. de. Elkészült faragott tökök elhelyezése az aulában
Okt. 26. 5. óra után termek értékelése
Okt. 26. 19 órakor jelmezes felvonulás
Hatalmas nyeremények!!

"Mutasd meg, mit tudsz" legjobb produkciók, utána jelmez­verseny eredmény­hirdetése
Buli közben kávé a 21-ben, süti a 18-ban!!
 
Egészségnap -- október 19.
Az intézmény Szülői Munkaközössége szervezésében nagyszabású rendezvényben lehetett részünk csütörtök délután. A számos érdekes előadás és foglalkozás mellett finom italok és ételek is vártak minket az aulapikniken. Köszönjük a testi-lelki kényeztetést mindannyiuknak, különösen a 9kny évfolyam szülői közösségének, Hetényi Erikának, a szülői munkaközösség elnökének, valamint Varga Dóra főszervezőnek!

FOTÓK:

[G]ALBUM (69 db fotó)
vagy
 facebook ALBUM (69 db fotó)
továbbá
 facebook ALBUM (31 db fotó)
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Eredmények 7 - 12 / 427
térkép | Balatonalmádi - DLSB 1988-2017 | ajánlott felbontás min.1024x768px | levél adminnak