Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium
Kezdőlap
VALENTINES BALL 2018.02.09.

VALENTINES BALL
2018.02.09.

PROGRAMS
20:00 Opening
20:30 Human traffic
21:00 Dance, Music, Rooms, Photo shoot
22:00 King and Queen of the Ball
22:10 Tombola
22:30 Partry

Dress code: Formal

 
Órarend
Kedves diákok!

Felkerült a honlapra a friss és vég­le­ges óra­rend, meg­ta­lál­ha­tó az Aktuális me­nü alatt az Órarend II. félév me­nü­pont­ban.


Órarend 2017/2018 II. félév - Osztályok:
pdf.gif 2017-2018-2_osztaly.pdf
 
MEGHIVÓ PÁLYAVÁ­LASZ­TÁ­SI TA­LÁL­KO­ZÓ 2018
2018. február 1-én a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium pályaválasztási találkozót szervez az EFOP-3.2.5-17-2017-00018 projekt keretében. A rendezvény során a 10. évfolyamos tanulók és szüleik tájékoztatást kapnak a gimnáziumban folyó emelt szintű képzésekről. Emellett volt diákjaink bemutatják azt az egyetemet, ahol tanulnak és bővebben beszélnek arról a képzésről, szakról, amin részt vesznek. Magyar és külföldi egyetemekről is várunk hallgatókat, akik nem csak a 10. évfolyamosokra és szüleikre számítanak, a többi évfolyam tanulói és szülei számára is hasznos lehet meghallgatni a tapasztalataikat.

PROGRAM:
15:30 - 18:00   Egyetemek, szakok bemutatása
16:00 - 17:00   Tájékoztató az emelt szintű képzésről

 
Szülői értekezlet és fogadó­óra, 2018. febr. 1.
Tisztelt Szülők!

Intézményünk a 2017/2018-as tanév második szülői értekezletét, valamint fogadóóráit február 1-én, csütörtökön tartja, amelyre tisztelettel meghívjuk.

Az SZM tagok számára 15:00-kor megbeszélést tartunk a 16-os teremben.
A 16:00-kor a 10. évfolyam emelt szintválasztással kapcsolatos rövid értekezletét a 30-as teremben tartjuk, ezt követően kerül sor az osztályonkénti értekezletekre a saját osztálytermekben.
A többi évfolyam szülői értekezletei 16:00-i kezdettel az osztálytermekben lesznek, melyek beosztása a következő:

2018.02.01. CSÜTÖRTÖK

15:00-16:00 – SZM értekezlet a 16-os teremben
16:00-17:00 – szülői értekezletek az osztálytermekben
17:00-18:00 – fogadóórák (l. terembeosztás)
  TANTESTÜLET      
NÉV
szülői értekezlet
16:00-17:00
TEREM
fogadóóra
17:00-18:00
TEREM
1 Butler, Jennifer -- tanári
2 Chen, Matthew -- tanári
3 Cserépné Nagy Andrea -- 36
4 Csizmazia Csaba 45 45
5 Dergez György -- kistanári
6 Di Croce Gyöngyi K24 K24
7 Dudásné Pirik Mariann -- igazgatói iroda
8 Farkas Zsuzsanna -- 30
9 Juhász Ágnes 48 48
10 Kanyó Alíz -- K22
11 Kanyó Péter 22 22
12 dr. Kántorné Kovács Csilla 16 16
13 Keresztényi Áron -- 26
14 Kis Beáta 18 18
15 Kulcsár Marianna -- 34
16 Kurbucz Tamásné 51 51
17 Mód Rudolf -- kistanári
18 Pálné Gáspár Emília -- 44
19 Pászty Gabriella (óraadó) -- biológia szertár
20 dr. Simon Orsolya -- titkárság
21 Szabó Kalliopé -- 27
22 Tarnóczy Áron -- 42
23 dr. Tófalvi Renáta -- titkárság
24 Tornai-Szabó Szilvia -- 30
25 Tóth Anikó 21 21
26 Ujszásziné Hudivók Erzsébet 25 25
27 Vándor Orsolya 37 37
28 dr. Várkuti Anna -- 32
29 Várkuti Attila -- hivatalos távollét, nappali fogadó­óráján telefonon elérhető
30 Horváth Ilona (áttanító) -- hivatalos távollét, nappali fogadó­óráján telefonon elérhető
31 Nádasné Varga Katalin -- hivatalos távollét, nappali fogadó­óráján telefonon elérhető
  KOLLÉGIUM   TEREM
32 Brokés Ferenc -- Kollégium vezetői iroda
34 Hanny Zoltán -- Kollégiumi aula
35 Hazuga Nándorné -- Kollégiumi aula
36 Kellerné Papp Ágnes -- Kollégiumi aula
37 Kovács Katalin -- Kollégiumi aula
38 Bakos Marianna -- Kollégiumi aula
39 Rasztovits Gizella -- Kollégiumi aula
40 Szarka Zsuzsanna -- Kollégium aula
 
Színjátszókör. Magyar Kul­tú­ra Nap­ja - Ádámok és Évák ün­nep
Iskolánk színjátszóköre felejthetetlen alakítást nyúj­tott ja­nu­ár 20-án szom­ba­ton a Magyar Kultúra Napja al­kal­má­ból ren­de­zett Ádámok és Évák ün­ne­pén a veszprémi Petőfi Színház­ban. Gra­tulá­lunk a szín­ját­szók­nak: Boronkay Zsófi, Greff Bálint, Ispán Bence, Salamon Blanka, Komáromi Ádám, Rábaközi Barbara, László Lilien, Páder Zsófia, Lupták Bettina és Papp Réka di­ák­ja­ink­nak, va­la­mint fel­ké­szí­tő ta­ná­ruk­nak: Szabó Kalliopének!
A színház közleménye és az előadáson készült fényképek a következő linkeken érhetők el:
dsc0002.jpg
 
Központi középiskolai felvé­te­li, be­te­kin­tés a dol­go­zat­ba
Lezajlottak a központi középiskolai felvételik. Betekintés a dolgozatokba január 25. csütörtök 8h-16h között
pm0120felvetelikettannyelvu8-900x600.jpg
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Eredmények 55 - 60 / 507
Jelenleg 1 vendég online
térkép | Balatonalmádi - DLSB 1988-2018 | ajánlott felbontás min.1024x768px | levél adminnak