Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium
Sportalapítványi beszámoló 2016.

2016.

Tisztelt Szülők!

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2016-ben támogatták Alapítványunk működését. A balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium Sportjáért Alapítvány törvényesen működő alapítvány, amely részére minden felajánlott, átutalt pénzösszeget megkapott, s azzal el tud számolni. Dokumentációnk, könyvelésünk, jelentéstételi kötelezettségeink rendben voltak.

2016-ban jelentős változások voltak az Alapítványnál. Átalakultak, a törvényi változásoknak eleget téve korszerűsödtek az alapító dokumentumok, s ezeket a cégbíróság bejegyezte. Megváltozott az Alapítvány kuratóriuma is. Várkuti Attila alapító tag, kuratóriumi elnök a közelgő nyugdíjba vonulása miatt lemondott minden pozíciójáról. Helyette a Kuratórium tagja lett Kurbucz Tamásné testnevelés-földrajz szakos kollégánk. A Kuratórium elnöke pedig Csizmazia Csaba lett.

A balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium Sportjáért Alapítvány számlájára 2016-ben a következő összegek folytak be:

1. A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából 276.218,- Ft
2. Tanulók által befizetett DSK pénzek 163.500,- Ft
3. Balatonalmádi város pályázatán nyert összeg sporteszközök vásárlására 200.000,- Ft
4. Kamatbevételek 73,- Ft
  Összesen: 639.791,- Ft

 

Az alapítvány a következő tevékenységeket támogatta 2016-ban:

1. Sporteszközök felújítása 17.780,- Ft
2. Sportszer vásárlás 314.173,- Ft
3. Sportrendezvény megrendezésének támogatása 50.718,- Ft
4. Salakvásárlás a teniszpályához 114.300,- Ft
5. Sporteszköz beszerzés 25.646,- Ft
6. Úszásoktatás támogatása 57.098,- Ft
7. Sportversenyen való tartózkodás, ellátás 25.833,- Ft
8. Számlavezetési díj, bankköltség, könyvelői díj, ügyvédi díj 73.500,- Ft
  Összesen: 679.048,- Ft

 

Nyitóegyenleg 2016 januárjában: 630.437,- Ft folyószámlán, és 1.003.003,- Ft és 316.953,- Ft volt lekötve.
Jelenleg az alapítvány számláján 591.180,- Ft van folyószámlán, és 1. 320.109,- Ft lekötött betétben kamatozik, amelyet 2017. I. félévi kiadásokra és a következő célokra tartalékolunk:

1. Teniszpálya karbantartása,
2. Továbbra is célunk a tornaterem parketta burkolatának kialakítása, s szeretnénk segítségünket felajánlani a tornaterem rendezvényteremmé alakításához megfelelő fenntartói hozzájárulás mellett.

2016-ben a kitűzött célok közül megvalósult a teniszpálya folyamatos karbantartása. A hátsó udvaron folyamatosan karbantartjuk a 200 m-es futópályát, amelyen már négy egymást követő évben testnevelés középszintű érettségit tudtunk lebonyolítani. Az Alapítvány segítségével is, a gimnázium kézilabda csapata bejutott a diákolimpia országos döntőjébe. Több sportágban (pld. sakk, kosárlabda) a megyei versenyeken, diákolimpián az iskola csapata csak segítségünkkel tudott részt venni. 2016-ban a diákok iskolai oktatásához kapcsolódó sporteszköz igényt teljes egészében az alapítvány finanszírozta.

A Sportalapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy 2012-től nem tudja felvállalni az intézmény és a fenntartó kötelességi körébe tartozó felújítási munkálatokat és beruházásokat, mivel az akkora összegeket követelne, amelyet a Sportalapítvány nem képes előteremteni. Ezért eredeti célkitűzéseinket tudjuk csak felvállalni, ami a diákok sportolási lehetőségeit, sportcélú utazásait, versenyeztetését jelenti.

Az alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki azoknak, akik 1 %-uk felajánlásával vagy alapítványi befizetéssel támogatták a gimnázium diákjainak egészségmegőrzéséhez, sportolásához az alapítvány segítségnyújtását.

Az alapítvány kuratóriuma arra szeretné kérni a gimnáziumba járó diákok szüleit, hogy ajánlják fel adójuk 1 %-át a tanulók sportolási lehetőségeinek fennmaradásához, mert ehhez máshonnan gyakorlatilag nincs forrás.

Balatonalmádi Magyar-Angol Kéttannyelvű Gimnázium Sportjáért Alapítvány

Adószám: 18937655-1-19

Balatonalmádi, 2017. február 5.

Köszönettel:

Dergez György, Kurbucz Tamásné, Csizmazia Csaba

 
Jelenleg 3 vendég online
térkép | Balatonalmádi - DLSB 1988-2018 | ajánlott felbontás min.1024x768px | levél adminnak