Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium
Sportalapítványi beszámoló 2015.

Tisztelt Szülők!

  Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2015-ben támogatták Alapítványunk működését. A balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium Sportjáért Alapítvány törvényesen működő, közhasznú alapítvány, amely részére minden felajánlott, átutalt pénzösszeget megkapott, s azzal el tud számolni. Ezt a 2013-ban lefolyt NAV ellenőrzés is bizonyította. Dokumentációnk, könyvelésünk, jelentéstételi kötelezettségeink rendben voltak.

A balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium Sportjáért Alapítvány számlájára 2015-ben a következő összegek folytak be:

1. A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából                                    160.016,- Ft
2. Tanulók által befizetett DSK pénzek                                                         260.500,- Ft
3. Balatonalmádi város pályázatán nyert összeg sporteszközök vásárlására   100.000,- Ft
4. Kamatbevételek                                                                                             57,- Ft
                                                                                       Összesen:         520.526,- Ft

Az alapítvány a következő tevékenységeket támogatta 2015-ben:

1. Sporteszközök felújítása                                                                          12.023,- Ft
2. Sportszer vásárlás                                                                                 183.607,- Ft
3. Sportrendezvény megrendezésének támogatása                                        24.701,- Ft
5. Sportversenyeken étkezési  hozzájárulás                                                  25.014,- Ft
6. Úszásoktatás támogatása                                                                       71.333,- Ft
7. Sportversenyen való tartózkodás, ellátás                                                   42.480,- Ft
8. Számlavezetési díj, bankköltség, könyvelői díj                                           24.789,- Ft
                                                                                       Összesen:        383.947,- Ft

Nyitóegyenleg 2015 januárjában: 1.493.858,- Ft folyószámlán, és 316.436,- Ft volt lekötve. 2015. január 5-én 1 millió forintot lekötöttünk.

Jelenleg az alapítvány számláján 630.437,- Ft van folyószámlán, és 1. 319.974,- Ft lekötött betétben kamatozik, amelyet 2016. I. félévi kiadásokra és a következő célokra tartalékolunk:

1. Teniszpálya karbantartása,

2. Továbbra is célunk a tornaterem parketta burkolatának kialakítása, s szeretnénk segítségünket felajánlani a tornaterem rendezvényteremmé alakításához megfelelő fenntartói hozzájárulás mellett.

2015-ben a kitűzött célok közül megvalósult a teniszpálya folyamatos karbantartása. A hátsó udvaron folyamatosan karbantartjuk a 200 m-es futópályát, amelyen már három egymást követő évben testnevelés középszintű érettségit tudtunk lebonyolítani. Az Alapítvány segítségével is, a gimnázium kézilabda csapata bejutott a diákolimpia országos döntőjébe. Több sportágban a megyei versenyeken, diákolimpián az iskola csapata csak segítségünkkel tudott részt venni.  2015-ban a diákok iskolai oktatásához kapcsolódó sporteszköz igényt teljes egészében az alapítvány finanszírozta.

A Sportalapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy 2012-től nem tudja felvállalni az intézmény és a fenntartó kötelességi körébe tartozó felújítási munkálatokat és beruházásokat, mivel az akkora összegeket követelne, amelyet a Sportalapítvány nem képes előteremteni. Ezért eredeti célkitűzéseinket tudjuk csak felvállalni, ami a diákok sportolási lehetőségeit, sportcélú utazásait, versenyeztetését jelenti.

Az alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki azoknak, akik 1 %-uk felajánlásával vagy alapítványi befizetéssel támogatták a gimnázium diákjainak egészségmegőrzéséhez, sportolásához az alapítvány segítségnyújtását.

Az alapítvány kuratóriuma arra szeretné kérni a gimnáziumba járó diákok szüleit, hogy ajánlják fel adójuk 1 %-át a tanulók sportolási lehetőségeinek fennmaradásához, mert ehhez máshonnan gyakorlatilag nincs forrás.

Balatonalmádi Magyar-Angol Kéttannyelvű Gimnázium Sportjáért Alapítvány

Adószám: 18937655-1-19


Balatonalmádi, 2015. január 28.  

Köszönettel:

                 Dergez György                    Várkuti Attila                                      Csizmazia Csaba

 
térkép | Balatonalmádi - DLSB 1988-2018 | ajánlott felbontás min.1024x768px | levél adminnak