Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium
Kezdőlap arrow Intézményünk arrow Könyvtár arrow A könyvtár rendje
A könyvtár rendje

I.                   A használók köre

Iskolánk könyvtárát az iskola dolgozói, tanárai és diákjai használhatják. Ett?l eltérni csak abban az esetben lehet, ha az iskolaigazgató és a könyvtárostanár engedélyt ad a küls? használó számára.

 

II.                A használók jogai

A könyvtár szolgáltatásait minden beiratkozott olvasó ingyenesen használhatja. Ezek a szolgáltatások:

  1. Könyvtárlátogatás, egyéni és csoportos helyben használat: egyéni helyben használatra nyitva tartási id?ben, csoportos használatra el?re egyeztetett id?pontban van lehet?ség, mivel a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatására behatárolt id?keret áll rendelkezésre és felkészülést is kíván.

  2. Az állomány kölcsönzése: diákok és küls? használók számára olvasójeggyel, nyitva tartási id?ben, számítógépes nyilvántartó rendszer segítségével, dokumentumtípusonként meghatározott id?re; tankönyvek és könyvek esetében 1 tanévre, audiovizuális másolt anyagnál 1 hétre és csak tanulással összefügg? célra, a kézikönyveket és a periodikumok legújabb számait pedig zárástól következ? nyitásig terjed? id?szakra. Nem kölcsönözzük az eredeti audiovizuális anyagokat és a kézikönyvtár nagy érték?, 1 példányban rendelkezésre álló köteteit, dokumentumait, kivéve indokolt esetben 1-1 tanórára. A tanulók és küls? használók általában egyszerre 12 dokumentumot kölcsönözhetnek.

  3. Tájékoztatás a könyvtár állományáról és a használattal kapcsolatos tudnivalókról: beiratkozáskor a szabályokat a kölcsönz?pultnál a könyvtárostanár ismerteti, illetve a könyvtárban kifüggesztve is megtalálhatóak.

  4. Segítségnyújtás : a felhasználók számára iskolai munkájukhoz kapcsolódó irodalom és információ felkutatásában.

  5. Rendezvények lebonyolítása: a rendezvény témáját, id?pontját, a szervezés részleteit az iskolavezetéssel és a könyvtárostanárral is egyeztetni kell.

 

III.             A használók kötelessége

1. Beiratkozáskor az olvasók adatait a nyilvántartási adatbázisban rögzítjük. Az adatok változását egy héten belül be kell jelenteni. A jövedelemmel nem rendelkez? használóktól nyilatkozatot kérünk az anyagi felel?sség vállalójának aláírásával. Tanulói illetve dolgozói jogviszony megsz?nésével a könyvtári tartozásokat rendezni kell

2. A könyvtárhasználati szabályokat minden használónak kötelessége betartani: saját és társai testi épségére, valamint a könyvtárban található anyagi értékek és a rend meg?rzésére ügyelnie kell. A könyvtár berendezéseit, használati tárgyait csak rendeltetésszer?en lehet használni. A tanulók kártérítési felel?ssége fokozottan érvényes az állománnyal kapcsolatban - dokumentum elvesztésekor nem a beszerzési árat, hanem a dokumentum értékét kell megtéríteni.

3 Magatartásával senki nem zavarhatja a könyvtárban folyó munkát.

4. Az állomány védelme érdekében a szabadpolcos térbe táska, élelmiszer nem hozható be.

5. A könyvtárból dokumentum csak a könyvtárostanár engedélyével vihet? ki.

6.  Amennyiben a könyvtár használatának szabályait egy szolgáltatással kapcsolatban az olvasó a figyelmeztetés ellenére sem tartja be, a könyvtáros eltilthatja az adott szolgáltatás használatától határozott id?re.

Utolsó frissítés ( 2009.12.03. )
 
térkép | Balatonalmádi - DLSB 1988-2018 | ajánlott felbontás min.1024x768px | levél adminnak